About

Pentru cei dintre dumneavoastră care nu deţin prea multe date despre Clubul Copiilor nr.3 în cadrul căruia ne desfăşurăm activitatea, sau despre Cluburile  şi Palatele Copiilor în general, permiteţi-mi să vă ofer câteva informaţii lămuritoare, extrase din “Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Palatelor şi Cluburilor Copiilor”, editat de M.Ed.C-Direcţia Generală de Învăţământ Preuniversitar-Serviciul Activităţi Educative.

Palatele şi cluburile copiilor sunt instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi instructiv-educative specifice, în afara cursurilor şcolare, prin care se aprofundează şi se completează cunoştinţe, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor, se organizează petrecerea timpului liber prin programe educative. Prin profilul şi conţinutul cercurilor, activitatea din palatele şi cluburile copiilor este complementară activităţii din şcoală.

Palatele şi cluburile copiilor din judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti sunt subordonate Inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv municipiului Bucureşti.

La activităţile organizate în cadrul palatelor şi cluburilor copiilor pot participa, la libera alegere, copiii preşcolari şi elevii din ciclul primar, gimnazial, profesional şi liceal, din Case de copii, fără deosebire de naţionalitate, sex şi religie, corespunzător intereselor, aptitudinilor şi preferinţelor  lor.

Activitatea palatelor şi cluburilor copiilor se desfăşoară pe toată durata anului şcolar , în vacanţele şcolare şi este gratuită. Înscrierea la cercuri a copiilor se face în perioada 15-30 septembrie, în urma popularizării adecvate a activităţilor specifice.

Activitatea se desfăşoară în cercuri, ateliere şi formaţii de profil, pe grupe de începători, avansaţi şi performanţă, avându-se în vedere nivelul de pregătire şi opţiunile elevilor.

Activitatea unei grupe de elevi se desfăşoară în cel puţin 2 ore pe săptămână, programate în aceeaşi zi. Copiii şi elevii care doresc să participe la cercuri de mai multe ori pe săptămână vor fi programaţi cu alte grupe în zilele şi la orele stabilite prin înţelegere.

Activitatea cu grupele de copii şi elevi se desfăşoară în baza unei planificări calendaristice anuale şi respectiv semestriale, întocmită pe baza unor teme propuse de conducătorii de cerc, agreate de elevi şi vizată de conducerea unităţii. Personalul didactic va face cunoscut elevilor modalităţile de valorificare a activităţii specifice-concursuri, festivaluri, expoziţii, tabere, excursii-precum şi orarul săptămânal.

Activităţile cultural artistice din palatele şi cluburile copiilor trebuie să contribuie la realizarea educaţiei, descoperind şi cultivând aptitudinile şi talentele elevilor şi copiilor prin programe special concepute, valorificându-se şi încurajându-se performanţa. Astfel, în stabilirea profilului şi conţinutului activităţilor din palate şi cluburile copiilor se vor evita paralelismele şi suprapunerile cu conţinutul programelor şi manualelor şcolare.

În cadrul palatelor şi cluburilor copiilor se vor desfăşura activităţi cu conţinut tehnico-ştiinţific şi aplicativ, cultural-artistic, sportiv, turistic şi cu caracter recreativ, vizând realizarea idealului educaţional definit de Legea Învăţământului prin atingerea următoarelor obiective:

-pregătirea copilului, în colaborare cu şcoala şi familia pentru formarea şi afirmarea personalităţii individuale, autonome şi creative, în spiritul păcii, demnităţii, toleranţei, libertăţii şi solidarităţii prevăzute în Carta Naţiunilor Unite.

-aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor obţinute în procesul de predare-învăţare,potrivit vocaţiei fiecărui copil prin activităţi complementare activităţii din şcoală

-stimularea spiritului de investigaţie şi a creativităţii,al altruismului şi intajutorării specifice lucrului în echipă

-formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice, creându-se condiţiile afirmării talentelor şi iniţiativei individuale

-educarea  civică a copilului în spiritul democraţiei participative, în cadrul comunităţii în care s-a născut şi trăieşte.

În afara activităţilor din cercuri, ca formă de valorificare a activităţilor din cercuri, ateliere şi laboratoare, copiii şi elevii pot participa la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor consacrate sărbătoririi unor evenimente ale istoriei patriei, concursuri, expoziţii, simpozioane, serbări şi carnavaluri, concerte, jocuri distractive, concursuri şi demonstraţii sportive, tabere de profil.

În încheiere, iată şi câteva informaţii despre CLUBUL COPIILOR NR.3 din BUCUREŞTI

Directorul acestei instituţii este d-na profesor ADRIANA BERBECARU.

Clubul se află situat în incinta liceului “Al.Ioan Cuza“, la adresa: Aleea Barajul Dunării nr.5, Sector 3. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon-fax: 021.340.49.22, sau pe adresa de e-mail:  club_copii_3@yahoo.com;  gabriela.anitei@yahoo.com

În speranţa că informaţiile prezentate v-au fost de folos, vă mulţumim pentru vizita dumneavoastră pe site-ul nostru, şi vă mai aşteptăm!

Leave a Reply